Kadın Ekonomisini Güçlendirme Şube Müdürlüğü


Adı-SoyadıAbdurrahman Bingül
Telefon0 (482) 215 19 30
E-mail-

 
TANITIM

 
a) Kadın emeğinin görünür hale gelmesi için çalışmalar yürütür, kadın emeği sömürüsünü önleyici tedbirler alır.
 
b) Kadın istihdamını arttırmak amacıyla mesleki eğitim kursları açar.
 
c) Kadın istihdamını arttırmak amacıyla ilgili iş çevreleriyle işbirliği protokolleri imzalar.
 
ç) Kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütür.
 
d) Kadının kaynaklara ulaşımı, çalışma hayatına etkin katılımı, fırsat ve imkanlardan eşit yararlanması, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla tedbirler alır.
 
e) Cinsiyetçi iş bölümü rollerine yönelik (ön)yargıyı yıkacak şekilde kadınlara yönelik farklı zanaat eğitimleri düzenler. 
 
f) Kadınların ürettiği ürünlerin kolay pazarlanması amacıyla kentin çeşitli merkezlerinde satış olanakları sunar.
 
g) Kadın istihdamını destekleyen, işe alımda ve yükseltmede kadın çalışanlar lehine pozitif tutum belirleyen, kadınlar için kolaylaştırıcı hizmetler sunan işletmeleri destekleyici ve teşvik edici çalışmalar yürütür.