03/06/2021

Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Akçatarla Mahallesi İmar Plan Değişikliği İlan Duyurusu.


Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 25.05.2021 tarihli ve 2021/98 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Akçatarla Mahallesi, 148 ada 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan Değişikliği için Tıklayınız.