05/04/2021

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Diyarbakırkapı Mahallesi, İmar Plan Değişikliği İlan Duyurusu.


Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.03.2021 tarihli ve 2021/64 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Diyarbakırkapı Mahallesi, 998 ada 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için Tıklayınız.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.03.2021 tarihli ve 2021/64 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Diyarbakırkapı Mahallesi, 998 ada 1 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği için Tıklayınız.