30/03/2021

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Akbağ Mahallesi İmar Plan Değişikliği İlan Duyurusu.


Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.03.2021 tarihli ve 2021/65 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Akbağ Mahallesi, 161 ada 23 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı için Tıklayınız.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.03.2021 tarihli ve 2021/65 sayılı kararı ile onaylanan Mardin İli, Artuklu İlçesi, Akbağ Mahallesi, 161 ada 23 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği için Tıklayınız.